fbpx
średnia ocena
4.7 / 5

Dotacje unijne

Dotacje Unijne

poziom kolor - Dotacje unijne


Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacji usługowych przez DENTISTICA Katarzyna Pańczyk Spółka Jawna"

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej usługi korekty wad zgryzu przy wykorzystaniu metody pośredniej klejenia zamków w technice CAD/CAM. Nowy proces usługowy zwiększy komfort pacjenta i lekarza, wpłynie na zwiększenie dostępności usługi.

Wartość projektu: 386 879,98 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 328 847,98 PLN

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/1.6.2. na zakup: skanera wewnątrzustnego CAD/CAM wraz z oprogramowaniami

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/1.6.2. na zakup: unitu stomatologicznego

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Rozstrzygnięte postępowanie.

Wybrana oferta:

Nazwa i adres dostawcy: MARRODENT Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 31
43-300 Bielsko-Biała
Data wpływu oferty: 9.01.2020r.
Cena oferty: 70 900,00 PLN brutto

 

Lista podmiotów, które złożyły ofertę:
1. MARRODENT Sp. z o.o.
2. MDS Jończyk Karol
3. AMADAR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.6.2. na zakup: mikroskopu stomatologicznego z torem wizyjnym

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Rozstrzygnięte postępowanie.

Wybrana oferta:

Nazwa i adres dostawcy: Profident Sprzęt i Materiały Dentystyczne Jadwiga Zbożeń
ul. Daleka 24
25-319 Kielce
Data wpływu oferty: 21.12.2020r.
Cena oferty: 48 900,00 PLN brutto

 

Lista podmiotów, które złożyły ofertę:
1. MARRODENT Sp. z o.o.
2. MDS Jończyk Karol
3. AMADAR Sp. z o.o.

W wyniku postępowania nr zapytanie ofertowe nr 3/2020/1.6.2. na zakup: skanera wewnątrzustnego CAD/CAM wraz z oprogramowaniami wygrała firma, której oferta otrzymała najwięcej punktów - Meditrans Sp. z o.o sp.k.
Nazwa i adres dostawcy: Meditrans Sp. z o.o sp.k.
ul. Podlasie 16c
25-108 Kielce
Data wpływu oferty: 17.03.2021r.
Cena oferty: 139 000,00 PLN brutto

 

Lista podmiotów, które złożyły ofertę:
1. Meditrans Sp. z o.o sp.k.
2. Marrodent Spółka z o.o.
3. Denon Dental Sp. z o.o.

 

Rejestracja online Zadzwoń Wyznacz trasę